Præfrontal cortex

Præfrontal cortex: Det præfrontale cortex er det område i hjernen, der arbejder med planlægning af kognitivt komplekst adfærd og udtrykkelse af vores personlighed. Det er den del af hjernen, der hjælper dig med at kende forskel på godt og ondt. Det er den del, der hjælper dig med at evaluere dine Læs mere…

Autoritativ

Autoritativ opdragelse vil sige en opdragelsesform, hvor forældrene har rimelige forventninger til deres barn og sætter rimelige grænser. Barnet har en vis grad af medbestemmelse, modsat autoritær opdragelse, hvor barnet opdrages med strenge krav og ingen medbestemmelse.

Trøste sig selv

Trøste sig selv: (self settle, self soothe, selfsoothing) Om en baby: At stoppe med at græde/være vred og blive rolig uden hjælp fra en voksen. At være i stand til at berolige sig selv og/eller gøre sig selv glad igen efter at have været oprevet.

Temperament

Temperament: Et individs fremherskende karakter udtrykt gennem mentale og følelsesmæssige reaktioner. Benyttes ofte nedsættende som beskrivelse af nogen, der reagerer voldsomt, men ordet har ikke denne betydning. Temperament er den neutrale del af ens personlighed, som stammer fra generne. Derfor ser vi det som den biologiske og instinktive del af Læs mere…

Relation

Relation: En forbindelse eller et forhold (venskabeligt, familiært, romantisk, arbejdsmæssigt mm.) mellem to individer.

Testosteron

Testosteron: Testosteron er et mandligt kønshormon. Testosteron påvirker stort set hele kroppen. Det har både en “mandliggørende” effekt på kroppens væv og en mere generelt opbyggende effekt (anabolsk), i og med det stimulerer muskel- og længdevækst.