Dyade

Dyade: Relation eller forhold bestående af to parter betragtet som en helhed. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Formålet er at opkvalificere forældre og fagpersoner til Læs mere…

Præfrontal cortex

Præfrontal cortex: Det præfrontale cortex er det område i hjernen, der arbejder med planlægning af kognitivt komplekst adfærd og udtrykkelse af vores personlighed. Det er den del af hjernen, der hjælper dig med at kende forskel på godt og ondt. Det er den del, der hjælper dig med at evaluere dine Læs mere…

Autoritativ

Autoritativ opdragelse vil sige en opdragelsesform, hvor forældrene har rimelige forventninger til deres barn og sætter rimelige grænser. Barnet har en vis grad af medbestemmelse, modsat autoritær opdragelse, hvor barnet opdrages med strenge krav og ingen medbestemmelse. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online Læs mere…

Trøste sig selv

Trøste sig selv: (self settle, self soothe, selfsoothing) Om en baby: At stoppe med at græde/være vred og blive rolig uden hjælp fra en voksen. At være i stand til at berolige sig selv og/eller gøre sig selv glad igen efter at have været oprevet. Sovende BørnSovende Børn er en Læs mere…

Temperament

Temperament: Et individs fremherskende karakter udtrykt gennem mentale og følelsesmæssige reaktioner. Benyttes ofte nedsættende som beskrivelse af nogen, der reagerer voldsomt, men ordet har ikke denne betydning. Temperament er den neutrale del af ens personlighed, som stammer fra generne. Derfor ser vi det som den biologiske og instinktive del af Læs mere…

Følelsesmæssig intelligens

Følelsesmæssig intelligens: Følelsesmæssig intelligens refererer til en persons evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Formålet er Læs mere…

Relation

Relation: En forbindelse eller et forhold (venskabeligt, familiært, romantisk, arbejdsmæssigt mm.) mellem to individer. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Formålet er at opkvalificere forældre og Læs mere…

Child protective services

Child protective services: (CPS) Den amerikanske udgave af Børneforvaltningen i Danmark. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Formålet er at opkvalificere forældre og fagpersoner til at Læs mere…

U.S. Centers for Disease Control and Prevention

U.S. Centers for Disease Control and Prevention: (CDC) Amerikansk Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse – modsvarer nogenlunde den danske Sundhedsstyrelse. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Læs mere…

Testosteron

Testosteron: Testosteron er et mandligt kønshormon. Testosteron påvirker stort set hele kroppen. Det har både en “mandliggørende” effekt på kroppens væv og en mere generelt opbyggende effekt (anabolsk), i og med det stimulerer muskel- og længdevækst. Sovende BørnSovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers Læs mere…