Mia B. Bjørnfort

Amme- og søvnvejleder

Mia er akkrediteret holistisk søvnvejleder , såvel som uddannet frivillig ammevejleder fra både La Leche League og Ammenet.dk.

Mia her deltaget i uddannelse, kurser og konferencer fra bl.a.​:
Holistic Sleep Coaching & BabyEm: Holistic Sleep Coach | OCR Level 6 accredited (UK)
BeboMia Infant & Family Sleep Specialist (CA)
Baby Sleep Info Source: Normal babysøvn samt Søvnsikkerhed & Vuggedød (UK)​
The Possum Clinic: Neuroprotective Developmental Care Program for Providers and Educators, (AU)​
Durham University & Possums Education: Sleep, Baby & You (UK & AU)
BabyEm: Tongue Tie and Infant Feeding (UK)
Gold Lactation: Stramt tungebånd (CA)​
Child Sleep Institute: Sleeposium (USA)​

Mia har personlig erfaring i Søvntræning, da hun med sit første barn modtog og fulgte flere forskellige tilgange - herunder Cry it out. Herudover har Mia erfaring med separationsangst i forbindelse søvn, både hos små og større børn, herunder neurodivergente børn.

Mia har tillige erfaring med fødselsreaktioner i kombination med meget grædende barn og det var igennem uddannelserne i amning, hun fik øjnene op for hvor vigtigt det er at styrke forældres tiltro til og reaktion på barnets signaler.

Mia har igennem flere år blogget om søvn og søvntræning og gør sig særligt bemærket ved at tale åbent og ærligt om sine egne erfaringer med urealistiske forventninger til børns adfærd og de problemer det kan medføre.

Mia har med sine 4 børn god indsigt i lavpraktiske løsninger på familielivets mange udfordringer.

Mia er bestyrelsesforperson i og talsperson for Foreningen Sovende Børn.

Mette-Sophie Lassen

cand.pæd. | Neuropædagog

Mette-Sophie er uddannet pædagog og har derudover en pædagogisk kandidatgrad fra Norge i educational action research.

Hun har efteruddannelser i NLP, neuropædagogik, autisme samt en pædagogisk diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling. Hertil kommer en efteruddannelse i digital markedsføring.

Arbejdsmæssigt har Mette-Sophie erfaring fra vuggestuer, en privat pasningsordning, børnehaver, et opholdssted samt en ungdomsskole. Senest har hun arbejdet som hjemmevejleder for voksne med kognitive vanskeligheder og har i den forbindelse vejledt mange voksne med Søvnforstyrrelser. Samtidig har hun stået for opstart af en række forskellige socialpædagogiske projekter.
For tiden hjemmepasser Mette-Sophie sit eget barn på fuld tid.

Mette-Sophie har siden oktober 2018 arbejdet for, at vejledningen til forældre om børns søvn kommer til at være i overensstemmelse med forskningen på området og den viden, vi i dag har om det lille barns udviklingspsykologiske behov.

Særligt at forældre ikke vejledes til at benytte cry it out-søvntræning.

Mette-Sophie er næstforperson for Foreningen Sovende Børn.

Camilla Juhl Dorland

Psykolog

Camilla er psykolog og har skrevet speciale om Extinction-baserede søvninterventioner, også kaldet cry it out-søvntræning.
I specialet har hun undersøgt, hvilke konsekvenser søvntræning kan have for barnet, forældrene og tilknytningen imellem dem.

Hun har skrevet artikler om konsekvenserne ved søvntræning til flere danske fagmedier og er blevet interviewet af journalister, der havde brug for en ekspert på området.

Privat er hun mor til to små børn og har derved fået mange erfaringer med børnesøvn og de udfordringer, der kan være med at få barnet til at sove.

Camillas speciale:
Cry it out Søvntræning: Hvordan påvirker extinction baserede søvninterventioner barnet, forældrene og tilknytningen i mellem dem

Camilla er bestyrelsesmedlem i Foreningen Sovende Børn

Tille Vedel Schøler

Psykolog

Tille er autoriseret klinisk psykolog og arbejder både i privat klinik samt er kommunalt ansat. Tille har arbejdet som behandlingspsykolog i et familiehus siden 2015, hvor hun har børn, unge og forældre i terapi.

Tille har ligeledes arbejdet både frivilligt og lønnet med sorg- og angstgrupper for voksne, børn og unge. Tille er bl.a. inspireret og optaget af tilknytningsteori, som helt naturligt fylder meget i hendes arbejde.

Da Tille selv blev mor, kunne hun på egen krop mærke den store forandring man gennemgår i den proces. Her stiftede Tille dog også for første gang bekendtskab med søvntræning og Cry it out, bl.a. gennem en ellers meget sød og dygtig sundhedsplejerske. Det strittede imod alt hvad hendes faglighed fortalte hende, og hun blev overrasket over et finde ud af hvor udbredt det er.

Der er ingen tvivl om at denne tilgang til børn kan have betydning både for barnets trivsel og tilknytningen forælder-børn imellem, og hun har derfor ikke været i tvivl om vigtigheden af dette projekt.

Tille er bestyrelsesmedlem i Foreningen Sovende Børn

Freja Lee Lilja

Cand.Jur.

Freja er uddannet jurist og bidrager med et juridisk perspektiv.

Freja er mor til en datter, som ikke sov særlig meget som spæd, og hun blev i den forbindelse anbefalet Cry it out og ammestop gentagne gange både af familie, venner og fagpersoner.

Freja er typen, der ikke gør noget, før det er researchet i dybden, hvorfor hun satte sig for at læse om CIO, og det stod hurtigt klart, at det ikke var en tilgang, hun ville bruge.

Freja ved personligt, hvor frustrerende det er, som mor i massivt søvnunderskud og et barn, der bare ikke vil sove, at der ikke er nok viden om normal børnesøvn, og hvor stor en jungle man sortere kritisk i for at finde frem til guldkorn.

Freja er bestyrelsesmedlem i Foreningen Sovende Børn

Rosa Øllgaard

Psykolog | Familiebehandler

Rosa er autoriseret psykolog og familiebehandler. Rosa har speciale i børn, traumer og familiearbejde.

Rosa har arbejdet med børn i over ti år og har bl.a beskæftiget sig med udsatte børn og familier på døgninstitutioner, i flygtningelejre og i udsatte familier herhjemme.

Rosa ønsker at bidrage til, hvordan vi hjælper nye forældre til mere realistiske forventninger til børnesøvn. Hun fik selv en datter med kolik og oplevede mange opfordringer til søvntræning og stor problematisering af helt normal babysøvn.

Rosa er udstyret med veludviklet bullshitdetektor og ønsker at hjælpe til mere sprog for normal børnesøvn. Hun ønsker også at hjælpe med, hvordan vi støtter familier til at løse det egentlige problem bag søvntræning; at vi som nye forældre oplever stor isolation og mangel på opbakning og aflastning.

Rosa glæder sig over at kunne bidrage til, at der endelig kommer et sted med kærlig vejledning og artikler om børns søvn ud fra forskning og viden om børns udvikling.

Rosa er bestyrelsesmedlem i Foreningen Sovende Børn

Camilla Ejsing

Børneergoterapeut

Camilla har siden 2015 været ansat i Københavns Kommune, under Børnecenter København, hvor hun til daglig er tilknyttet Den Ambulante Børneterapi, hvor målgruppen er børn fra 0-18 år. Derudover er Camilla tilknyttet en skole for neurodiverse børn, hvor eleverne ofte har ADHD og/eller autisme.

Camilla arbejder med sansemotorik og herunder sansebearbejdning, igennem træningsforløb, observationer og vejledning. Derudover arbejder Camilla i et tæt samarbejde med de voksne der er omkring det barn som har brug for støtte, dvs. både forældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, psykologer og talehørelærere. Camilla observerer og vejleder også i kommunens institutioner og skoler og har afholdt sansebearbejdnings-workshops for forældre, lærere og pædagoger.

Camilla nyder når hun kan være med til at øge forståelsen for et barns adfærd og især de gange hvor det lykkedes, at øge barnets og familiens generelle trivsel.

Hos Sovende Børn bidrager Camillas store faglige viden om sansebearbejdning hos både neurotypiske og neurodiverse familier til en vejledning og vidensdeling der ser på søvn i et bredt evidensbaseret perspektiv.

Camilla har instagram profilen @Børneergoen hvor hun laver opslag, der giver børnefamilier relevant viden og forslag til sjove, udfordrende og gavnlige aktiviteter.

Elise Brenno Stjernholm

Læge

Elise er uddannet læge fra Syddansk Universitet.

Derudover har hun erfaring med sundhedsfaglig forskning, interkulturel kommunikation og internationalt arbejde.

Elise er oprindeligt norsk, har tidligere boet både i Kenya og Guinea-Bissau, men er nu bosat i Odense, Danmark.

Som Læge ønsker hun at rådgive og vejlede baseret på grundig faglig og evidensbaseret viden.
Babysøvn er et kæmpe stort tema, hvor der er mange forskellige opfattelser og velmenende råd. Der er brug for at normalisere helt almindelig babysøvn, og en erkendelse af at det er helt normalt at små børn har brug for støtte og hjælp i forbindelse med søvn, på samme måde som med alt andet.

Privat er hun, sammen med sin mand, mor til et ønskebarn der blev til efter længere tids fertilitetsbehandling.

I søgen efter evidensbaseret viden om babysøvn faldt hun over foreningen Sovende Børn og har haft stor glæde af dem lige siden.

Den grundige faglige viden som formidles hos Sovende Børn har givet dem ro i forældreskabet samt overskud til at forstå og anerkende deres datters store nærhedsbehov i forbindelse med søvnen.

Camilla K. Mortensen

Stud.Psyk

Camilla læser bachelor i psykologi på Syddansk Universitet i Odense, hvorefter hun har planer om at læse en kandidatuddannelse i psykologi.

Camilla har været studentermedhjælper på flere forskellige forskningsprojekter for hhv. Børne- og Ungepsykiatrien i Vejle og Trygfondens Børneforskningscenter omhandlende emner fra behandling af børn med ADHD/ADD til understøttelse af sprogudvikling hos børn i institutioner og plejefamilie.

Camilla har tidligere været kontaktperson for børn og unge under Odense Kommune, hvor hun tog kursus i forebyggende arbejde for og med udsatte unge.

Camillas motivation for at være med i Sovende Børn er at bidrage til at udbrede den evidensbaserede tilgang til børn og børnesøvn. Derudover vil Camilla gerne bidrage til at forældre får mulighed for at træffe informerede valg, når det kommer til deres børn.

På nuværende tidspunkt har Camilla orlov fra sit studie for at hjemmepasse hendes datter.

Lydia Anna Hvid

Pædagog

Lydia er uddannet pædagog og specialiseret indenfor dagtilbud, dvs. børn i alderen 0-6år.

Lydia bidrager bl.a. med at oversætte engelske artikler og gennemlæse tekster.

Hun håber på at kunne påtage sig mere af det utroligt vigtige arbejde.

Lydias deltagelse bunder ud i et håb om at Sovende Børn kan nå ud til flere forældre, som kunne have stor brug for viden om hvad normal baby og børnesøvn er for en størrelse, så alle børn kan blive mødt i deres behov.

Lydia selv er førstegangsforælder og har erfaring med råd om søvn, som ikke er efter barnets behov eller velbefindende og har takket være Sovende Børn fået ro i maven over at videnskaben har omsorgsfulde briller på.

Anna Sima Thomsen

stud.mag

Anna Sima læser en kandidat i Cultural Encounters og engelsk på Roskilde Universitet og skriver speciale om uhensigtsmæssige vaccinationsprogrammer.

Hun bidrager blandt andet med oversættelse af det videnskabelige materiale.

Som nylig førstegangsmor må Anna Sima, ligesom alle andre forældre, finde balancen mellem alle de velmenende råd og så sin egen mavefornemmelse. Hun har erfaret, at det må handle om at suge en masse viden til sig, sortere kritisk, og lytte til sine egne instinkter.

Anna Sima elsker research og er opsat på at følge anbefalingerne. Men når de stikker i øst og vest, er det vigtigt at kunne stole på sig selv og gøre det, der er rigtigt for lige netop ens eget barn. Og så er det jo heldigt, at den videnskab, Sovende Børn formidler, har det lille barns behov i centrum. Derfor er det vigtigt, at videnskaben er tilgængelig for alle på et sprog, der giver mening.
Det er Anna Sima stolt af at kunne hjælpe med.

Vil du være med?

Vi søger frivillige

Vi søger frivillige - og du kan være med.

Foreningen "Sovende Børn" er bygget op omkring frivilligt arbejde, for at sikre at vores materiale er tilgængeligt for alle, uanset økonomiske ressourcer.

Opgaver spænder fra oversættelser, korrektur og at lede efter nyt materiale eller fagpersoner til gennemlæsning af bøger, lytte til podcasts og online foredrag.

Er du en ørn til wordpress og SEO, så leverer vi gerne dit drug of choice til de sene nattetimer (Læs: Cola og pizza).

Er sprog din ting, så har vi en omgang engelske tekster der kunne bruge lidt kærlighed.

Google analytics nørder er i særlig høj kurs - så råb endelig højt, hvis det er dig.

Klik på brevet og se mere.