Om Sovende Børn

Sovende Børn er en frivillig forening.

Hvad vil vi?

Vi ønsker at sætte fokus på, hvad der er normal børnesøvn, således at normal baby- og børneadfærd ikke problematiseres unødigt.

Vi ønsker at skabe et univers, hvor alle, fagpersoner såvel som forældre, kan finde information om børns søvn, både normal babysøvn og søvnproblemer.

Vi ønsker at skabe en offentlig debat omkring Søvntræning og den historie der ligger bag, samt give indsigt i den søvntræningskultur der findes i den vestlige verden og således også i Danmark.

Vi ønsker at hjælpe fagpersoner og forældre til en realistisk forventningsafstemning i forhold til børns søvn, så fagpersoner og forældre har opdateret og valid information om den tilgængelige forskning, som er relevant for emnet “Sovende Børn”.

Vi ønsker at tilbyde en bred vejledning i og omkring børns søvn, så forældre kan danne sig et overblik over den tilgængelige forskning og dermed have mulighed for at træffe informerede valg i Relation til deres børns søvn.

Vi ønsker at give fagpersoner lettilgængelig information, der gør dem bedre rustet til at støtte forældre i relation til deres børns søvn.

Hvorfor vil vi det?

Vi har gennem både personlige og faglige erfaringer set og mærket, hvor meget børns søvn påvirker forældre, særligt i de første år af barnets liv.
Trods dette er det svært at finde hoved og hale i den vejledning der tilbydes både i bøger, men også artikler i online eller trykte medier, Sociale medier samt det stigende antal private udbydere af søvnvejledning, gør det uoverskueligt for forældre.

Som forældre, særligt første gang, er det vigtigt at kunne tilgå information der stiller en i stand til at kunne træffe informerede valg.
Dette besværliggøres af mere eller mindre modstridende informationer, både med og uden egne økonomiske interesser.
En del informationer er desuden påvirket voldsomt af kultur – hvorfor forældre ikke kan vide sig sikre på, om informationen de præsenteres for er baseret på regulær forskning eller kulturel praksis.

Hvordan vil vi opnå det?

Vi vil løbende udarbejde artikler om børns søvn, i samarbejde med både danske og internationale fagpersoner, der i deres arbejde er i berøring med børns søvn og den indvirkning børns søvn har på både barnet selv og barnets familie.

Vi vil række ud til andre organisationer, såvel som fagpersoner, sundhedsplejersker og andre relevante grupperinger eller individer for at sikre, at kendskabet til Sovende Børn og den information vi formidler, bredes ud til hele Danmark.

Vi vil formidle vores viden gennem oplæg, workshops, webinars og lignende, for derigennem at tilbyde fagpersoner og forældre adgang til opdateret information om børns søvn.

Så hvem er "vi"?

Du kan se mere om hvem vi er, under “Teamet bag Sovende Børn“.

Derudover indgår vi løbende samarbejder med eksterne bidragsydere, som skriver artikler til os eller giver tilladelse til, at vi oversætter eksisterende artikler/materiale.

Du vil altid kunne finde en beskrivelse af forfatteren på en specifik artikel, samt link til forfatterens egne websites og/eller sociale medier.

Det ligger os meget på sinde, at det altid skal fremgå klart og tydeligt hvem forfatteren er og hvilken faglig og personlig baggrund vedkommende har.

Interessekonflikter og økonomiske interesser.

Ingen medlemmer af bestyrelsen for Sovende Børn har interessekonflikter eller konfliktende økonomiske interesser.

Sovende Børn modtager for nuværende ingen funding fra hverken privat eller offentlig side.

Alle udgifter afholdes af bestyrelsen selv.

Eksterne bidragsydere modtager ingen form for vederlag eller modydelse ved bidrag til Sovende Børn.

Eksterne bidragsydere har, som følge af deres faglige baggrund, ofte egne virksomheder, hvor de tilbyder forskellige ydelser eller produkter, oftest kurser, bøger eller vejledning. Virksomhederne er ikke associerede med Sovende Børn.