Søvntræning kan øge risikoen for Vuggedød

Af Camilla Juhl Dorland | 28 august 2020

Søvntræning indebærer typisk, at barnet skal lære at falde i søvn alene og sove alene på eget værelse. Hvis barnet er under et år gammelt, bør man være opmærksom på, at det er mest sikkert for barnet at sove i samme rum som sine forældre, da dette er en beskyttende faktor i forhold til vuggedød. Man bør desuden være opmærksom på, at amning også beskytter imod vuggedød. Under søvntræning vil man typisk begrænse eller stoppe adgangen til brystet, og man fjerner derved nogle af de elementer, som kan beskytte barnet imod vuggedød.

Vuggedød: Pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS)

Vuggedød, eller pludselig uventet spædbarnsdød, vil sige pludselige uforklarlige dødsfald hos babyer. Risikoen er stærkt reduceret efter det første halve år af barnets liv, men der er dog stadig en risiko, indtil barnet fylder tolv måneder. Nogle risikofaktorer for vuggedød er blandt andet rygning og at lade babyen sove på maven. Nogle beskyttende faktorer er rygleje, tilpas temperatur, amning og at barnet sover i samme rum som sine forældre.

Søvntræning kan påvirke risikoen for vuggedød

En oversigtsartikel om søvninterventioner til børn i alderen 0-6 måneder peger på søvntræning som en mulig risikofaktor i forhold til vuggedød (Douglas & Hill, 2013). Det er her vigtigt at nævne, at der ikke er blevet påvist nogen direkte sammenhæng mellem søvntræning og vuggedød. Der er derimod tale om, at der under søvntræning bliver ændret på nogle af de faktorer, som har betydning for risikoen for vuggedød.

Oversigtsartiklen nævner to årsager til, at søvntræning bør betragtes som en mulig risikofaktor for vuggedød. Dels skal barnet under søvntræning ligge alene, og dels begrænses eller stoppes adgangen til brystet. Samsovning og amning beskytter imod vuggedød, og når disse to elementer fjernes, kan det øge risikoen for vuggedød (Douglas & Hill, 2013).

Man kan tilføje, at et tredje element, som fjernes ved nogle former for søvntræning, er narresutten. Brug af sut mindsker risikoen for vuggedød (Moon, Tanabe, Yang, Young, Hauck, 2012; Sundhedsstyrelsen, 2011). Vi vil dog ikke komme nærmere ind på dette element, da det ikke er så udbredt i Danmark at tage sutten fra babyer på under et år.

I de følgende afsnit vil vi komme nærmere ind på de to elementer samsovning og amning, og hvordan disse elementer beskytter imod vuggedød.

Samsovning mindsker risikoen for vuggedød

Samsovning (i form af værelsesdeling eller eventuelt sikker Sengedeling – Se Guide: Sikker samsovning – med og uden sengedeling) er en beskyttende faktor i forhold til vuggedød (Sundhedsstyrelsen, 2011). Hvis forældrene beslutter at søvntræne barnet, indebærer det typisk, at barnet skal lære at falde i søvn alene og sove alene på eget værelse. Derved fjernes den beskyttende effekt af samsovning.

Studier har vist, at forældre, der sover tæt på deres baby, vågner oftere om natten og reagerer mere på deres babys signaler (McKenna & McDade, 2005). Når forældrene sover tæt på babyen, kan de derved lettere opdage, hvis der opstår en livstruende situation og babyen har brug for hjælp. Det giver den optimale beskyttelse imod vuggedød, hvis barnet sover i samme rum som sine forældre i hele barnets første leveår (McKenna & McDade, 2005).

Må barnet sove i forældrenes seng?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det sikrest for babyer at sove i deres egen seng i samme rum som forældrene. Babyen kan dog godt sove i samme seng som forældrene, hvis man sørger for at opfylde visse betingelser (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Forskningsmæssigt er der bred enighed om, at det er sikrest for babyer at sove i samme rum som deres forældre. Der er derimod uenighed om, hvorvidt barnet helst skal sove i egen seng på soveværelset eller om det godt må dele seng med mor og far.

En række studier konkluderer, at det giver den optimale beskyttelse imod vuggedød, hvis barnet sover i samme rum som forældrene, men i egen seng (Carpenter et al., 2004; Mitchelle & Thompson, 1995; Tappin et al., 2005; Blair et al., 1999).

Studierne er baseret på statistiske sammenhænge, hvor man har set på, hvilke faktorer, der var til stede hos familier, der har mistet et barn til vuggedød, og sammenlignet det med familier, som ikke har mistet deres spædbarn.

Studierne viste blandt andet, at værelsesdeling beskytter imod vuggedød, men at sengedeling er en risikofaktor for vuggedød (Blair et al., 1999; Carpenter et al., 2004; Mitchelle & Thompson, 1995; Tappin et al., 2005).

Disse studier har dog ikke skelnet imellem sikker/planlagt sengedeling og usikker/uplanlagt sengedeling.

Sikker eller planlagt sengedeling vil sige, at forældrene har gjort sengen klar og sikker til, at babyen kan sove der. Der er en række kriterier, som skal være opfyldt for, at der er tale om sikker sengedeling.

Det handler blandt andet om, at sengen skal være sikret, så babyen ikke kan falde ud. Babyen skal sove under sin egen dyne i den ene side af sengen, ikke imellem forældrene. Der må ikke være ældre søskende eller husdyr i sengen. Forældrene må desuden ikke være påvirket af alkohol eller sløvende medicin (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Læs mere om sikker samsovning her Guide: Sikker samsovning – med og uden sengedeling

Usikker eller uplanlagt sengedeling vil sige, at forældrene ikke har sikret sengen, inden de tager babyen med i seng, og at sengen ikke opfylder kriterierne for sikker sengedeling.

Nogle studier har kontrolleret for, om der var tale om planlagt eller uplanlagt sengedeling, og disse studier har vist, at planlagt/ sikker sengedeling ikke er en risikofaktor for vuggedød (Venneman et al., 2009A).

Sengedeling er med andre ord ikke en risikofaktor, hvis man opfylder kriterierne for sikker sengedeling. Det er derimod en beskyttende faktor at sove sammen med sit barn, hvad enten man sover i samme rum eller i samme seng som barnet, hvis kriterierne for sikker sengedeling er opfyldt.

Amning beskytter imod vuggedød

Når den ammende forælder sover tæt på barnet, bliver det lettere at amme barnet om natten. Amning har en lang række sundhedsmæssige fordele, og det beskytter blandt andet imod vuggedød (Hauck, Thompson, Tanabe, Moon & Vennemann, 2011; Sundhedsstyrelsen, 2011).

Et studie har fundet, at amning halverer risikoen for vuggedød med 50%, og dette gælder i hele barnets første leveår (Vennemann et al., 2009B). Når den ammende og barn sover tæt på hinanden, øges hyppigheden af amninger (McKenna & McDade, 2005).

McKenna og McDade (2005) påpeger, at fri adgang til brystet er en beskyttende faktor for vuggedød i hele barnets første leveår, og de anbefaler derfor, at barnet sover i samme rum som den ammende forælder og har fri adgang til brystet, indtil barnet er mindst et år gammelt (McKenna & McDade, 2005).

Konklusion

Det er sikrest og sundest for babyer at sove tæt på deres omsorgspersoner, så deres omsorgspersoner hurtigt kan reagere, hvis barnet får behov for hjælp. Når en ammende forælder sover tæt på sit barn, sikres desuden let adgang til brystet, hvilket også er en beskyttende faktor i forhold til vuggedød.

Søvntræningsmetoder, hvor barnet skal lære at sove alene, og hvor adgangen til brystet begrænses, kan derimod øge risikoen for vuggedød.

Det giver den optimale beskyttelse imod vuggedød, hvis barnet sover i samme rum som sine forældre og har fri adgang til brystet i hele barnets første leveår.

Kilder

Blair PS, Fleming PJ, Smith IJ et al. Babies sleeping with parents: case control study of factors influencing the risk of the Sudden Infant Death Syndrome. CESDI SUDI research group. BMJ 1999;319;1457-1462

Carpenter RG, Irgens LM, Blair PS et al. Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet. 2004; 363:185 – 191

Douglas, P. & Hill, P. (2013). Behavioral sleep interventions in the first six months of life do not improve outcomes for mothers or infants: A systematic review. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 34(7) 497-507.

Hauck, F.R., Thompson, J. M. D., Tanabe, K. O., Moon, R. Y., Vennemann, M. M. (2011). Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis. Pediatrics, 128(1), 103-110.

McKenna, J.J., & McDade, T. (2005). Why babies should never sleep alone: A review of the co-sleeping controversy in Relation to SIDS, bedsharing and breast feeding. Paediatric Respiratory Reviews, 6(2), 134–152.

Mitchelle, EA, Thompson JMD. Co-sleeping increases the risk of SIDS, but sleeping in the parents bedroom lowers it. In: Rognum TO ed. Sudden Infant Death Syndrome: New Trends in the Nineties. Oslo. Norway: Scandinavian University Press; 1995:266-269

Moon, R.Y., Tanabe, K. O., Yang, D. C., Young, H. A., Hauck, F. R. (2012). Pacifier Use and SIDS: Evidence for a Consistently Reduced Risk. Maternernal and Child Health Journal, 16(3), 609-614. 

Sundhedsstyrelsen (2011). Forebyg vuggedød – og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale. https://www.sst.dk/~/media/5BF42CFB6A8A42BEBDDDDD933D7FDCDB.ashx

Tappin D, Ecob R Brooke H. Bedsharing, roomsharing, and Sudden Infant Death Syndrome in Scotland: a case-control Study. The Journal of Pediatrics. July 2005; 32-37

Vennemann, M.M., Bajanowski, T., Brinkmann, B., Jorch, G., Sauerland, C., Mitchell, E.A.  Sleep environment risk factors for Sudden Infant Death Syndrome: the German Sudden Infant Death Syndrome study.  Pediatrics (2009,A); 123: 1162-70.

Vennemann, M. M., Bajanowski, T., Brinkmann, B., Jorch, G., Yücesan, K., Sauerland, C., Mitchell, E. A. & the GeSID Study Group (2009,B) Does Breastfeeding Reduce the Risk of Sudden Infant Death Syndrome? PEDIATRICS Vol. 123 No. 3 March 2009, pp. e406-e410)


Avatar

Sovende Børn

Sovende Børn er en frivillig non-profil organisation. Sovende Børn tilbyder et online univers for forældre og fagpersoner der søger vejledning og information om babyer og børns søvn og søvnproblemer. Formålet er at opkvalificere forældre og fagpersoner til at træffe informerede valg der passer til det enkelte barns søvnsituation.