Fagartikel: Studier i børnesøvn og mediernes omtale af dem – Fagpersoners vigtige rolle i formidlingen af forskning til forældre.

Når forskning gengives i medierne, hvad enten det er fagmedier eller dagspressen, sker det ofte ud fra en pressemeddelelse, og skribenten har ikke nødvendigvis den fornødne viden (eller tid) til at vurdere, hvorvidt denne skal stille sig kritisk overfor det forelagte materiale.

Det er derfor utroligt vigtigt, at fagpersoner sikrer, at formidlingen af forskning sker ansvarligt og, at fagpersoner holder medierne ansvarlige for deres formidling.

Fagartikel: Hold blikket på relationen

I mit arbejde med efterfødselsreaktioner støder jeg ofte på de antagelser, der kredser om børns søvn og må forholde mig til konsekvenserne for familien, ikke mindst i de tilfælde, hvor de udmøntes i ‘søvntræning’ i den ene eller anden form. Særligt den form for søvntræning, hvor forældrene opfordres til i kortere eller længere tid at lade deres barn græde uden trøst, synes kontraindikeret i de tilfælde, hvor der er bekymring for mors psykiske tilstand.

Fagartikel: Søvntræning med gråd

Søvntræning handler om at lære babyer eller småbørn at falde i søvn på en ny måde. Det kan for eksempel handle om at lære barnet at falde i søvn alene i sin tremmeseng. Søvntræning sker også ofte på baggrund af, at forældrene har et ønske om, at barnet skal lære at falde hurtigere i søvn, så de ikke skal bruge så lang tid på at putte om aftenen.

Små børn kan ikke trøste sig selv

Nogle mener, at babyer og småbørn skal lære at trøste sig selv og at man derfor skal vente med at trøste barnet, når det græder ved sengetid. Evnen til at trøste sig selv udvikles dog ikke ved at forældrene tilbageholder trøst, tværtimod. Når forældre reagerer omsorgsfuldt på barnets gråd, hjælper de barnet med at håndtere sine følelser, og barnet vil med tiden udvikle evnen til selvregulering.